Μεταπτυχιακές Σπουδές (Π.Μ.Σ.) στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων

Μαθήματα

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

1.Φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων

6

2.Χρηματοοικονομική Λογιστική

6

3.Στρατηγική Διοίκηση

6

4.Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Ανάλυση

6

5.Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τον κάτωθι πίνακα)

6

 

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

1.Φορολογικός Έλεγχος

6

2.Διοικητική Λογιστική

6

3.Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων

6

4.Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

5.Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τον κάτωθι πίνακα)

6

 

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Διπλωματική Εργασία

30

 

Δείτε την αναλυτική περιγραφή του κάθε μαθήματος του προγράμματος σπουδών εδώ