Μεταπτυχιακές Σπουδές (Π.Μ.Σ.) στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων

Κανονισμός Λειτουργίας


Κανονισμός  Προγράμματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  (Π.Μ.Σ.) στη  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

(MASTER IN TAXATION, ACCOUNTING AND FINANCIAL MANAGEMENT OF STRATEGIC DECISIONS)