Μεταπτυχιακές Σπουδές (Π.Μ.Σ.) στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων

Πρόγραμμα Σπουδών

Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα πραγματοποιείται η διδασκαλία των μαθημάτων και κατά το τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία.

Η διδασκαλία των μαθημάτων (πέντε μαθήματα ανά εξάμηνο) διεξάγεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο ή κάθε Σάββατο και Κυριακή προκειμένου να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι φοιτητές.

Κάθε εξάμηνο αποτελείται από δώδεκα (12) διαλέξεις ανά μάθημα και την εξέταση.

Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται δια ζώσης, ενώ ένα ποσοστό 30% των διαλέξεων μπορεί να πραγματοποιηθεί με εξ αποστάσεως μέσα.