Μεταπτυχιακές Σπουδές (Π.Μ.Σ.) στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων

Αιτήσεις προς Γραμματεία

Οι αιτήσεις προς τη Γραμματεία πραγματοποιούνται με την είσοδο των φοιτητών  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα students web.