Μεταπτυχιακές Σπουδές (Π.Μ.Σ.) στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων

Αίτηση

Κατεβάστε την αίτηση εδώ

Κατάθεση αιτήσεων έως και τις 06/09/2020

*Λόγω των έκτακτων συνθηκών, η αποστολή των δικαιολογητικών θα πρέπει να πραγματοποιείται ταχυδρομικά ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mtf@uom.edu.gr), όπου θα επισυνάπτονται συγκεντρωτικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Γραφείο Ζ 103, 1ος όροφος) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891212, και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mtf@uom.edu.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι 14.00 – 18.00 καθημερινά.