Μεταπτυχιακές Σπουδές (Π.Μ.Σ.) στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων

Προκήρυξη του νέου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων

Προκήρυξη του νέου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Προκήρυξη του νέου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 δεν έχει αναρτηθεί ακόμη λόγω της διαδικασίας Επανίδρυσης όλων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων των Α.Ε.Ι. (Νόμος 4485/2017).

 Ζητούμε την κατανόησή σας και παρακαλούμε για περισσότερες πληροφορίες, όπως απευθύνεστε στη Γραμματεία του ΠΜΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mtf@uom.edu.gr ή στο τηλέφωνο 2310 891283 και 6973825269.

 Επίσης, αν ενδιαφέρεστε για το πρόγραμμα, μπορούμε να σας κρατήσουμε ενήμερους για την έναρξη υποβολής αιτήσεων, συμπληρώνοντας τη φόρμα:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctKitZI2ZBcpOYIZmKptbYwsSkFX46QkSn3GCweblh60ib7A/viewform