Μεταπτυχιακές Σπουδές (Π.Μ.Σ.) στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων

Καλωσήρθατε στο MTF

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) στη Φορολογική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων (Μaster in Taxation and Financial Management of Strategic Decisions). Στις σελίδες αυτές μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ στη Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων.

 “Καθοδηγητική φιλοσοφία του ΠΜΣ αποτελεί αφενός να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια, σύγχρονες γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκπαίδευση, βελτίωση και δημιουργία καινοτομικού πνεύματος, αφετέρου να καλλιεργήσει σε αυτούς τις κριτικές και δημιουργικές δεξιότητες που απαιτεί μια υπεύθυνη επιστημονική, επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα. Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του ΠΜΣ είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος, της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της έρευνας, και η προώθηση συνεργασίας με συναφή προγράμματα και κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.»

Θεοφάνης Καραγιώργος
Καθηγητής, Διευθυντής Π.Μ.Σ.

Οι βασικοί στόχοι του ΠΜΣ είναι οι εξής:

  •   Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
  •  Η κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  •  στη Φορολογία, στη Λογιστική,  στην Ελεγκτική, στα Χρηματοοικονομικά και στη Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων.
  •  Η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης μέσω γνώσεων και πρακτικής άσκησης στα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη Φορολογία, τα Χρηματοοικονομικά και τη Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων.
  •  Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
  •  Η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας μέσω της διδασκαλίας και συζήτησης προηγμένων θεμάτων έρευνας και των διπλωματικών εργασιών.

Τελευταίες Ανακοινώσεις