Μεταπτυχιακές Σπουδές (Π.Μ.Σ.) στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων

Καλωσήρθατε στο MTF

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων (Μaster in Taxation and Financial Management of Strategic Decisions). Στις σελίδες αυτές μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ στη Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων.

Θεοφάνης Καραγιώργος
Καθηγητής, Διευθυντής Π.Μ.Σ.

Οι στόχοι του ΠΜΣ είναι:

  • H εξειδίκευση των πτυχιούχων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή των γνώσεων στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Φορολογίας και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης για τη λήψη Στρατηγικών αποφάσεων και στην ανάπτυξη στελεχών ικανών: (α) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον χώρο των επιχειρήσεων ή της δημόσιας διοίκησης, (β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στην πράξη στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα
  • H επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την κάλυψη αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη Φορολογία, τα Χρηματοοικονομικά και τη Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
  • Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Τελευταίες Ανακοινώσεις